top of page
Data AI

Financial Regulatory Compliance 

Tillgänglig 24/7 

Expert på lagstiftning och reglering inom:

✔️ EU ✔️ Sverige ✔️ Interna policys

Din specialiserade
AI assistent

Skapar de policys ni saknar
Analyserar de policys ni har
Kompletterar och förbättrar
Skapar anpassade check-listor

Policyhantering

Specialiserad AI som ger kvalificerade och välmotiverade svar på frågor inom alla områden av regelefterlevnad.

 

Svaren beaktar både interna policies och externa regelverk.

Fritextfrågor

AI genererad pedagogisk utbildning, inklusive tester, för både interna policys och externa regelverk.

Utbildning

Aktivt sökande efter områden där potentiella kunder kan bli bättre på att följa regler. Vi ger specifika råd om vilka risker de kan ha och hur de kan ändra sina policys. 

Nya affärsmöjligheter

Våra tjänster

Investerare

Main Compliance står i framkant inom teknologi för regelefterlevnad. Med en skalbar produkt utformad för finansinstitutioner och ett team av erfarna ledare och innovatörer, är vi positionerade för tillväxt och framgång.

 

Vi bjuder snart in investerare att ansluta sig till vår resa för att omdefiniera hanteringen av compliance och skapa värde för våra kunder och intressenter. Vi ser stora möjligheter i den snabba utvecklingen och digitaliseringen inom finanssektorn, där våra lösningar kan spela en avgörande roll för att förenkla och effektivisera regelverksarbete.

 

Vår affärsmodell är byggd för att skalas upp snabbt och effektivt, vilket öppnar för avsevärd tillväxtpotential inom flera marknader där den globala efterfrågan på compliance tjänster ökar stadigt (CAGR beräknas till14.1% från 2021 till 2028).

 

För investeringsmöjligheter och mer information, kontakta oss i dag.

Moduler

Main Compliance integrerar flera moduler anpassade för alla typer av finansiella institutioner. Moduler såsom informationsinsamling och kunskapsbas till rapportering och analys,  gör att vår produkt effektiviserar hela era complianceprocesser, förbättrar marknadsföringsinsatser och ökar operativ effektivitet.

 

Vi har byggt systemet med inspiration från gamification vilket gör att vi erbjuder en användarupplevelse som inte bara är funktionell utan även engagerande.

"Riktigt bra på finansiell regelefterlevnad"

Vi är övertygade om att för att hantera det som är komplext, omfattande och viktigt behövs ett stöd som är kompetent, pålitligt och tillgängligt. Vi är en AI lösning som inte försöker vara ganska bra på mycket, utan riktigt bra på finansiell regelefterlevnad.

Vill du optimera tid, pengar och vill ha dina policys uppdaterade enligt regelverk i realtid? Vill du ha en specialiserad AI assistent att ställa specifika frågor till, där du får svar och hänvisningar till aktuell lagstiftning eller interna policies? Behöver du utbilda medarbetare när nya regelverk införs? Behöver du checklistor för att uppdatera eller förnya policys där allt är synkat med aktuella regler, lagar och policies? Behöver du en AI som kontrollerar och uppdaterar dina policies kontinuerligt? 

Vi är övertygade om att vår lösning kan gynna ditt företag. Kontakta oss för en demo idag!

Behöver du en specialiserad AI assistent?

Nyheter

Rådgivande styrelse

Carl Georgsson, VD

Carl har en imponerande meritlista med erfarenheter från ledande positioner hos bland annat Svenska Shell. Med en juristexamen och ledarskapsutbildning i bagaget, har han framgångsrikt omvandlat organisationer till lönsamma företag och har en bred styrelseerfarenhet.

Mads Lorentzen, CTO

Mads är grundare av humAId, en AI-startup som stärker dövas position i samhället. Han är en uppskattad offentlig talare och har en bakgrund som civilingenjör i robotteknik, specialiserad på AI och LegalTech-lösningar.

Ledning

Styrelse

Rådgivande styrelse

Thomas Ward, ordförande

Tomas är en erfaren affärsängel och privat investerare, med en stark inriktning på startups och tidiga skeden av företagsutveckling. Han har ledat flera företag till framgångsrika börsintroduktioner.

Ari Liukko, Ledamot

Ari är en IT-entreprenör med erfarenhet från att ha grundat och drivit flera teknikbaserade företag, inklusive Tele5, CloudRepublic och GreenMerc.

Steffan Sondermark, Utvecklingschef .png
Steffan Sondermark, Ledamot

Grundare av flera webbaserade företag, med expertkunskaper inom systemutveckling och globalt skalbara system.

Wictor Furman, Ledamot

Wictor är advokat med 15 års erfarenhet inom finansiella företag, expert på regulatoriska frågor och regelefterlevnad.

Carl Hvarfner, Ledamot

Carl, som för närvarande avslutar sin doktorsexamen i maskininlärning/AI vid Lunds universitet, har nyligen accepterat en position inom AI-teamet hos META i New York. Han även verkat hos McKinsey & Company och Kearney.

Lars Jerlin

Compliance Officer på Carnegie Investment Bank, med över 13 års erfarenhet inom finanssektorn och expertis inom proprietär och elektronisk handel.

Arvid Börje Ramberg

VD på GreenMerc AB, med tidigare erfarenheter från Morgan Stanley och grundare av Sveriges första virtuella handelsgolv.

Totte Löfström

Grundare av den svenska kryptobörsen Trijo och expert på Finansinspektionens tillsynsprocesser, med en bakgrund som journalist och utbildad retoriker.

Bo Falgard

Som tidigare VD och delägare i Notisum AB har Bosses banbrytande insatser inom juridisk efterlevnad och regulatorisk teknik sett till att vår rådgivande styrelse är utrustad med insikter i absolut toppklass inom legaltech.

Kontakta oss

Vi ser fram emot att träffa med potentiella kunder, anställda och investerare som är intresserade av att revolutionera compliancehanteringen. För förfrågningar, partnerskap eller mer information om hur vårt system kan gynna din organisation, vänligen kontakta oss. 

Kontakta oss i dag

Advisory Board

Om oss

Main Compliance arbetar i framkant för att hantera regler och riktlinjer i företag på ett smart sätt. Det vi har skapat är en specialiserad AI som sparar både pengar och tid för företag då de ska följa lagar och regler, arbeta mer effektivt och samtidigt hitta nya affärsmöjligheter. 

Kompetent och pålitlig - Utvecklad av specialiserade advokater och AI-utvecklare

Vårt system använder avancerad AI för att uppdatera policies enligt externa lagar och regelverk samt era interna policies - i realtid. Det är en specialiserad artificiell intelligens som utgår från all lagstiftning och reglering på EU- och nationell nivå inom financial regulatory compliance. Detta kombineras med era bolagsspecifika policies för att ge uttömmande och relevant återkoppling. Systemet är utvecklat i samarbete med specialiserade advokater samt AI-utvecklare.

Tillgänglig 24/7
Din specialiserade AI assistent finns alltid till hands för att säkerställa att alla policies som krävs finns och är uppdaterade. Systemet hanterar alla compliance frågor 24/7 med heltäckande och uppdaterad regulatorisk data och bolagsspecifika policies.

bottom of page